KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

Muzykoterapia


Muzykoterapia jest uważana za jedną z form arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę (muzykę, plastykę, literaturę, teatr, film itp.). Polega na wzajemnym oddziaływaniu pacjenta, terapeuty i muzyki.

Muzykoterapia może być wykorzystywana jako jedyna metoda lub wchodzić w zakres kompleksowej terapii lub leczenia wielospecjalistycznego.


Stosuje się ją w takich dziedzinach medycyny, jak:


psychiatria, kardiologia, chirurgia, ginekologia, położnictwo
geriatria, stomatologia i rehabilitacja.
Bywa prowadzona w sanatoriach, uzdrowiskach,
na wczasach, koloniach i obozach.W terapii logopedycznej wspomaga płynność mówienia, rozwój mowy oraz niejednokrotnie umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy terapeutą a pacjentem, np. przy pomocy instrumentów muzycznych.

Muzykoterapia może być ukierunkowana na słuchanie (muzykoterapia receptywna) lub też na odtwarzanie, czy też improwizowanie różnych form muzycznych przy pomocy instrumentów (najczęściej na instrumentarium Orffa), głosu - mowy, do czego można zaliczyć również śpiewoterapię lub ruch taneczny.

Zajęcia muzykoterapeutyczne są skierowane do wszystkich pacjentów, bez względu na wiek, a terapia może mieć charakter indywidualny lub grupowy.Cele muzykoterapii:


- Wzbudzanie pożądanych emocji i sterowanie nimi
- Wzbudzanie gotowości do kontaktu z drugim człowiekiem i prawidłowe rozwijanie komunikacji międzyludzkiej
- usprawnianie mowy
- Wzbogacanie osobowości i doświadczeń emocjonalnych pacjenta
- Wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego, napięcia emocjonalnego i mięśniowego, wpływanie na stan psychofizycznego samopoczucia
- Wspomaganie i wzbogacanie metod diagnostycznych


Zastosowanie muzykoterapii w różnych chorobach dzieci:

Muzykoterapia dziecięca znajduje szerokie zastosowanie w neuropsychiatrii, głównie w przypadkach opóźnień w rozwoju, u osób z uszkodzeniami mózgu, w autyzmie wczesnodziecięcym, przy zaburzeniach zachowania się, w nerwicach, u dzieci z defektami fragmentarycznymi. Stosuje się też zwykle muzykę w leczeniu dzieci sparaliżowanych, niewidomych i głuchych i ogólnie w pediatrii dla celów profilaktycznych.


DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Strony Oleśnica: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE