KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

TERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNA


Dbając o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci, młodzieży oraz dorosłych oferujemy profesjonalną i wszechstronną pomoc psychologiczną w Dobrym Starcie. Pomagamy w kształtowaniu pozytywnych relacji między rodzicami a dzieckiem. Uczymy jak rozwiązywać problemy dziecka razem z nim, a nie za dziecko. Jak prawidłowo wyznaczać granice, motywować do nauki i działania, dlaczego warto częściej nagradzać niż karać? Co zrobić, aby dziecko potrafiło radzić sobie z trudnościami, umiało nas wysłuchać?
Niesiemy pomoc rodzinie w pokonywaniu trudności, bezradności i przeszkód, których w obecnych czasach nie brakuje, ale wobec których stawiamy czoła. W naszej pracy wykorzystujemy odpowiednie metody i środki psychologiczne, dzięki którym udaje nam się sprowokować pozytywne zmiany u pacjenta w zakresie funkcjonowania sfery społecznej, psychicznej oraz somatycznej. Terapia i pomoc psychologiczna prowadzona przez naszych specjalistów, udzielanie wsparcia emocjonalnego, prowadzi do uzyskania poprawy w podejmowaniu kroków do samodzielności w rozwiązywaniu problemów z jakimi się dotychczas borykał oraz kształtowaniu prawidłowej rzeczywistości, i lepszego postrzegania siebie.


W ramach oddziaływań psychologicznych, niesiemy specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z:


zaburzeniami emocji i zachowaniami (rozwód, lęki- w tym separacyjny, fobie- w tym szkolne, skarży się na bóle głowy, brzucha nawet w przypadku wykluczenia ewentualnych chorób przez lekarzy, które mogłyby się temu przyczyniać, jest apatyczne, zahamowane psychoruchowo, bojażliwe, moczy się w nocy, ma problemy z zasypianiem, przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych lub sam ich doświadcza, ma trudności w kontrolowaniu swoich emocji, panowania nad złością, urazy i traumatyczne doświadczenia, choroby przewlekłej)

Trudnościami szkolnymi ( dysleksja rozwojowa, trudności w nauce czytania, pisania, trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem treści zdobytej podczas zajęć lekcyjnych, i/lub ma ogólne trudności z nauką, nie chce chodzić do szkoły)

Trudnościami wychowawczymi ( nie respektuje wymagań i poleceń rodziców, opiekunów, nie stosuje się do o gólnoprzyjętych norm i zasad, jest nieposłuszne)

Problemami w relacjach z rówieśnikami (wchodzi w konflikty, nie potrafi dostosować się do wspólnej zabawy, jest nieśmiałe, ma trudności adaptacyjne w grupie

Problemami związanymi z okresem dojrzewania (nie akceptuje swojego wyglądu, odchudza się, gdy zachodzi podejrzenie, że sięga po alkohol, dopalacze, narkotyki)

Z opóżnionym rozwojem psychoruchowym oraz z zaburzeniami rozwojowymi (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zespół Downa oraz inne wady genetyczne, oraz pacjentom uszkodzonym neurologicznie)

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Ogłoszenia Oleśnica: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE