KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH


Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, sprawiają poważne trudności wychowawcze w rodzinie i w szkole. Nie przestrzegają podstawowych norm i zasad postępowania. Nie jest to chwilowy bunt, lecz uogólniona postawa, którą cechuje negowanie autorytetów i społecznie aprobowanych wartości.

Tworzymy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży o podobnych problemach, znajdujących się w podobnych sytuacjach a wszystko odbywa się w atmosferze zrozumienia, akceptacji i życzliwości.Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży

u których występują zachowania takie jak:


zaniedbywanie nauki
• wandalizm, ucieczki z domu
• niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, wagary
• niestosowne zachowanie się na terenie szkoły i poza nią
• przebywanie dłuższy czas poza domem bez kontroli
• używanie narkotyków lub innych środków odurzających, alkoholu
• popełnianie wykroczeń i drobnych kradzieży
• rozmaite formy agresji, łącznie z autoagresją
• wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy o charakterze przestępczym

Profilaktyka:


Należy również pamiętać o ważnej roli profilaktyki. Działania te polegają na zapobieganiu i ochronie dziecka, uprzedzania przed stanami zagrożenia moralnego, negatywnymi wpływami otoczenia takimi jak: wczesne sięganie po alkohol oraz przed uzależnieniem a także promocji zdrowia.
Ponadto spotkania uczą wyrażania własnego zdania, bezpośredniego wyrażania emocji oraz postaw, wiary w siebie i budowania adekwatnej samooceny. Uczestnicy poznają niebezpieczeństwa i sposoby radzenia sobie w sytuacjach społecznie trudnych. Ukazywane i omawiane są konsekwencje zachowań społecznie niepożądanych oraz innych możliwości, uznawanych i akceptowanych rozwiązań.

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Tworzenie stron: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE