KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

TERAPIA INDYWIDUALNAZajęcia indywidualne:
Zalet indywidualnej terapii nie trzeba przedstawiać. W trakcie sesji cały czas poświęcony jest Pacjentowi, jego trudnościom. Pozwala to całkowicie skoncentrować się na problemach, zakłóceniach, czy zaburzeniach, wspomagać i aktywizować procesy uczenia się, przywracać w miarę możliwości sprawność zaburzonych funkcji. Terapia indywidualna pozwala dostosować tempo pracy do potrzeb i warunków/potencjałów Pacjenta.


Drodzy Rodzice!


Poradzimy jaka forma terapii będzie najlepsza dla Waszego Dziecka.Dorośli Pacjenci!


O zakwalifikowaniu Pacjenta do terapii indywidualnej i/lub grupowej decyduje terapeuta, biorąc pod uwagę zgłaszany problem/problemy oraz potrzeby Pacjenta.Intensywność sesji ustalamy wraz z Rodzicami oraz dorosłymi Pacjentami kierując się ich potrzebami.


Każda terapia prowadzona jest według konkretnego programu przygotowanego indywidualnie dla Pacjenta i/lub Pacjentów, (gdy są to oddziaływania grupowe ) przez terapeutę lub zespół specjalistów, (jeśli zachodzi taka konieczność).Konsekwentnie prowadzona terapia pozwala na przezwyciężenie problemów
i polepszenie funkcjonowania Pacjenta w otaczającym środowisku.

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Tworzenie stron: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE