KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

Terapia Logopedyczna


Logopedia, to nauka, mówiąc najprościej, która kształtuje mowę oraz usuwa zachodzące w niej wady zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Czynności logopedyczne obejmują diagnozę i terapię zaburzeń mowy.Przez terapię logopedyczną rozumiemy całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania te mają na celu:


- Usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która się nie wykształciła
- Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
- Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
- Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza   się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy


Terapię logopedyczną można podzielić na poszczególne etapy:

- Przygotowanie narządów artykulacyjnych: .m.in ćwiczenia oddechowe, warg,   języka, słuchu fonematycznego, podniebienia miękkiego, relaksacyjne,   logorytmiczne
- Wywoływanie zaburzonych głosek w zależności od wady wymowy
- Utrwalenie zaburzonych głosek
- Prawidłowa realizacja zaburzonych głosek w mowie spontanicznej
- Stymulację rozwoju mowy i myśleniaW terapii wykorzystywane są między innymi:


- elementy Psychostymulacyjnej Metody Rozwoju Mowy i Myślenia Dyna Lingua   MS
- elementy Paula Dennisona Kinezjologii Edukacyjnej, relaksu oraz   el.muzykoterapii.Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację o tym, jak należy
pracować z dzieckiem oraz dostają materiały do ćwiczeń w warunkach domowych.

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Strony Oleśnica: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE