KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE


To grupowe spotkania dla dzieci i młodzieży, odbywające się w zespołach od 2 do maksymalnie 8 uczestników, podczas których główny nacisk kładziemy na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka. Dostosowujemy się do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Zajęcia grupowe dają możliwość kształtowania właściwych postaw i interakcji z innymi uczestnikami (poszanowania drugiego człowieka, akceptacji, lepszego rozumienia innych, itp.), i w konsekwencji przeniesienia nabytych umiejętności do codzienności. Pozwalają w sposób bardziej spontaniczny wyrażać uczucia, pokazują inne, bardziej pożądane sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Przyjrzeć się swoim odczuciom i zachowaniom innym. Wyciszają nadmiernie aktywny układ nerwowy dziecka, rozładowują nagromadzone napięcie wywołane różnymi przykrymi dla dziecka sytuacjami. Dają sposobność odreagowania problemów oraz omówienia ich z terapeutą.
Rozwijają mocne strony w oparciu które uczestnik buduje pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia dają możliwość zdobywania doświadczeń i wiedzy. Uczymy poprzez działanie, gdzie dziecko wyraża się poprzez własna aktywność. Wspomagamy procesy uczenia się, zapamiętywania. Oddziaływania te przygotowują dziecko do podjęcia nauki w przedszkolu, szkole oraz wspierają dziecko na obecnym poziomie edukacji.


Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć:


• Bajkoterapia
• Zajęcia ogólnorozwojowe
• Edukacja ekologiczna
• Zajęcia wyciszające i uspokajające
• Zajęcia rozwoju twórczego myślenia
• Profilaktyka niedostosowania społecznego
• Edukacja specjalna terapeutyczno-wychowawcza
• Zajęcia przeciwdziałanie agresji + trening kontroli złości
• Zajęcia adaptacyjne, przygotowujące dzieci do edukacji przedszkolnej
• Zajęcia przygotowujące dzieci do podjęcia nauki szkolnej
• Kinezjologia edukacyjna- gimnastyka mózgu wg. P. Dennisona
• Warsztaty dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo połączone z treningiem koncentracji uwagi
• Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne połączone z profilaktyką zachowań agresywnych
• Zajęcia prowadzone w oparciu o Metodę Dobrego Startu MDS
• Warsztaty praca nad sobą ( stres, agresja, przemoc, trudne emocje, samoocena, nieśmiałość, asertywność, sytuacje trudne, inne)

>>>Grupy uczestników:
• dzieci od 3-5 r.ż.- liczba uczestników od 2- 4
• dzieci od 6-9 r.ż.- liczba uczestników od 2- 6
• dzieci od 10-12 r.ż.- liczba uczestników od 2-6
• dzieci od 13- 15 r.ż.- liczba uczestników od 2-6

>>>Grupy dla młodzieży:
• liczba uczestników od 2-8

Podczas przebiegu grupowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych interesuje nas indywidualny tok rozwoju każdego dziecka!

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Tworzenie stron: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE