KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

BADANIA I DIAGNOZY


Oferujemy badania i diagnozy:
Noworodków (w tym wcześniaków), niemowląt, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych:


• Diagnoza psychologiczna:
1. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
2. Testy Matryc Ravena (niewerbalny test inteligencji ogólnej);
3. Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia (test niewerbalny służący do oceny poziomu     dojrzałości umysłowej dziecka);
4. Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej (test do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej     oraz diagnozy zaburzeń motorycznych u dzieci).
5. Dziecięca Skala Rozwojowa DSR
6. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (pomiar lęku przejściowego oraz lęku jako     względnie stałej cechy osobowości);
7. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE (pomiar inteligencji rozumianej jako zdolność     do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji);
8. Test Osobowości i Zainteresowań (wielowymiarowy test służący do pomiaru cech     osobowości i zainteresowań)
9. Rysunek Rodziny
• Diagnoza pedagogiczna
• Diagnoza zaburzeń typu dyslektycznego
• Badanie dojrzałości szkolnej
• Diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży
• Diagnoza logopedyczna
• Diagnoza neurologopedyczna
• Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej SI
• Diagnoza Ryzyka Zaburzeń Integracji Sensorycznej SI
• Ocena posturalna dzieci i młodzieży
• Ocena Rozwoju Dziecka
• Diagnoza Biofeedback EEG
• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa MFDR od 0-3 r. ż.
• Diagnostyka rozwojowa dzieci według koncepcji NDT- Bobath
• Diagnoza wg ustno-twarzowej koncepcji neurorozwojowej Rodolfo Castillo Moralesa
• Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R (w wersji poprawionej) dzieci z całościowymi    zaburzeniami rozwojowymi i pokrewnymi od 0-12 r. Ż

Każda terapia w naszym Ośrodku poprzedzona jest szczegółowym badaniem i wydaniem diagnozy, bez niej niemożliwe jest podjęcie właściwego toku terapeutycznego.

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Wojska Polskiego 12, 56-400 Oleśnica.
Copyright 2009-2014

Tworzenie stron Oleśnica: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE