KOMPLEKSOWA DIAGNOZA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI
Przejdz na początek strony

Terapia neurologopedyczna


Neurologopedia, to dział logopedii zajmujący się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Jej zadaniem jest nauczanie mowy ( mówienia i rozumienia) w przypadku jej braku lub utraty.

Terapią mowy zajmuje się neurologopeda, czyli terapeuta, który jest logopedą i dodatkowo ma ukończone studia o specjalności: Neurologopedia lub Neurologopedia kliniczna (na Akademii Medycznej).


Czynności neurologopedyczne obejmują diagnozę i terapię zaburzeń mowyNeurologopeda, pracuje z pacjentami, zarówno z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, głównie z diagnozą:


- Dyzartrii, Afazji, Schizofazji, Alalii, Autyzmu
- MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce)
- Zespołu Downa oraz z innymi wadami genetycznymi
- Z rozszczepem warg i podniebienia
- Dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
- Z uszkodzonym Centralnym Układem Nerwowym CUN
- Z różnymi chorobami neurologicznymi
- Z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii
- Z Upośledzeniem umysłowym i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną w   przebiegu różnych jednostek chorobowych


Jak również z pacjentami:

- Z dyslalią (nieprawidłową artykulacją głosek)
- ORM (opóźniony rozwój mowy)
- Dysleksją
- Niedosłuchem, czy też jąkaniem
- Osoby mające problemy z dykcją, również mogą liczyć na terapię u specjalistyPo każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację o tym, jak należy pracować z dzieckiem oraz dostają materiały do ćwiczeń w warunkach domowych.

DOBRY START - Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacj
Ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje).
Copyright 2009-2014

Strony internetowe Oleśnica: pixelproject.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

FORMY POMOCY
POMOC UDZIELANA RODZICOM


• KONSULTACJE
• PORADY
• INSTRUKTAŻE
• PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
• SPOTKANIA EDUKACYJNE